Bezpečnost a ochrana zdraví - Prevence rizik

Zajistíme pro vás

Veškerou činnost odborně způsobilých osob v oblasti požární ochrany, bezpečnosti práce a bezpečnosti technických zařízení. Zejména zpracování a vedení dokumentace, kontroly objektů, revize a zkoušky tlakových a plynových zařízení a dále školení a odbornou přípravu osob.

Všem našim klientům nabízíme trvalý přístup do uživatelské sekce, kde se nachází jejich průběžně aktualizovaná dokumentace, právní předpisy, podklady pro školení a další informační zdroje.

Jsme tým profesionálů, respektujících individuální potřeby jednotlivých zákazníků. Klademe důraz na vysokou odbornou úroveň a kvalitu poskytovaných služeb, založenou na mnohaletých zkušenostech v oboru.

Bezpečnost a ochrana Vašeho zdraví je náš cíl!


Marek Krejcar, bezpečnost a ochrana zdraví - www.boz.cz
tel.: +420 602 832 206, e-mail:
poslední aktualizace provedena 08.08.2015

Aktuality

08.08.2015
PLYNOVÁ A TLAKOVÁ ZAŘÍZENÍ

Kontroly a revize plynových a tlakových zařízení můžete objednat zde: prevenceboz@seznam.cz

05.07.2015
Zpracování a vedení dokumentace BOZP

V Plzni a okolí nabízíme pro živnostníky a malé podnikatele poradenství a pomoc s vedením dokumentace BOZP,kontroly a revize technických zařízení.

05.07.2015
Zpracování a vedení dokumentace BOZP

Pro živnostníky a malé podnikatele nabízíme poradenství a pomoc s vedením dokumentace BOZP,kontroly a revize technických zařízení.

03.07.2015
Revize a zkoušky tlakových nádob

V Plzni a okolí nabízíme revize a zkoušky tlakových zařízení i o víkendech, svátcích a mimopracovní době.

14.06.2015
Kontroly a revize domovních plynovodů

V Praze, Plzni a okolí nabízíme kontroly a revize plynových zařízení i o víkendech, svátcích a mimopracovní době.