Bezpečnost a ochrana zdraví - Prevence rizik

Zašlete nám svoje dotazy

Na tomto místě máte možnost obrátit se na nás se svými dotazy, připomínkami či názory. Vyplňte prosím správně kontaktní údaje, abychom mohli reagovat na vaši zprávu.

jméno
telefon
e-mail
zpráva
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


Marek Krejcar, bezpečnost a ochrana zdraví - www.boz.cz
tel.: +420 602 832 206, e-mail:
poslední aktualizace provedena 21.09.2021

Aktuality

30.01.2019
Revize a zkoušky tlakových nádob

V Plzni a okolí nabízíme revize a zkoušky tlakových zařízení (např.
vzdušníky kompresorů, expanzomaty). Cena provozní revize nádoby o objemu do 100 litrů se pohybuje okolo 450,- Kč.

30.01.2019
Kontroly a revize domovních plynovodů

V Praze, Plzni a okolí nabízíme odborné prohlídky NTL kotelen. Cena NTL plynové kotelny o výkonu do 500 kW se pohybuje okolo 1650,- Kč.