Bezpečnost a ochrana zdraví - Prevence rizik

Zajistíme pro vás

Veškerou činnost odborně způsobilých osob v oblasti požární ochrany, bezpečnosti práce a bezpečnosti technických zařízení. Zejména zpracování a vedení dokumentace, kontroly objektů, revize a zkoušky tlakových a plynových zařízení a dále školení a odbornou přípravu osob.

Všem našim klientům nabízíme trvalý přístup do uživatelské sekce, kde se nachází jejich průběžně aktualizovaná dokumentace, právní předpisy, podklady pro školení a další informační zdroje.

Jsme tým profesionálů, respektujících individuální potřeby jednotlivých zákazníků. Klademe důraz na vysokou odbornou úroveň a kvalitu poskytovaných služeb, založenou na mnohaletých zkušenostech v oboru.

Bezpečnost a ochrana Vašeho zdraví je náš cíl!


Marek Krejcar, bezpečnost a ochrana zdraví - www.boz.cz
tel.: +420 602 832 206, e-mail:
poslední aktualizace provedena 21.09.2021

Aktuality

30.01.2019
Revize a zkoušky tlakových nádob

V Plzni a okolí nabízíme revize a zkoušky tlakových zařízení (např.
vzdušníky kompresorů, expanzomaty). Cena provozní revize nádoby o objemu do 100 litrů se pohybuje okolo 450,- Kč.

30.01.2019
Kontroly a revize domovních plynovodů

V Praze, Plzni a okolí nabízíme odborné prohlídky NTL kotelen. Cena NTL plynové kotelny o výkonu do 500 kW se pohybuje okolo 1650,- Kč.